VOLVO V50 Rデザイン


フロントスプリッター
VOLVO V50 Rデザイン フェイスリフト後 ’07~’12
Product code: VO-V50F-RDESIGN-FD1
価格:36,800円


サイドスカートディフューザー

VOLVO V50 Rデザイン フェイスリフト後 ’07~’12

Product code: VO-V50F-RDESIGN-SD1
価格:36,800円

 
リアサイドスプリッター

VOLVO V50 Rデザイン フェイスリフト後 ’07~’12
Product code: VO-V50F-RDESIGN-RSD1

価格:19,800円

リアカップスポイラー

VOLVO V50 Rデザイン フェイスリフト後 ’07~’12

Product code: VO-V50F-RDESIGN-CAP1
価格:38,800円

VOLVO V60 ポールスター


フロントスプリッター
VOLVO V60 ポールスター
Product code: VO-V60-1F-PS-FD1
価格:36,800円


サイドスカートディフューザー

VOLVO V60 ポールスター

Product code: VO-V60-1F-PS-SD1
価格:36,800円

 
リアサイドスプリッター

VOLVO V60 ポールスター
Product code: VO-V60-1F-PS-RSD1

価格:19,800円

 
リアバランス

VOLVO V60 ポールスター
Product code: VO-V60-1F-PS-RS1

価格:34,800円

リアカップスポイラー

VOLVO V60 ポールスター

Product code: VO-V60-1F-PS-CAP1
価格:38,800円